СК Энерго-Oil

Инжиниринговая компания. Оказывает услуги по техническому надзору за строительством объектов. 
Компанияның рейтенгі:
Қызмет саласы:
Қызмет көрсету: Қоғамдық ұйымдар
Пікір жазу про СК Энерго-Oil 
Пікірлер қызметкерлері туралы жұмыс беруші СК Энерго-Oil  (1)
Асанов Базарбай (Қызметкері)
Қала: Кызылорда
17:37 30.01.2018
Артықшылықтары жұмысына
Коллектив и корпоративная культура Рейтинг 5/5
Начальство и его уважение к сотрудникам Рейтинг 5/5
Рабочее место и условия работы Рейтинг 5/5
Перспективы работы в компании 5/5
Теріс жақтары
нет
Зарплата: ақ
Сәйкестігін нарығы: нарықтық
Жалпы әсер: ұсынамын
Ұжым:
Басшылық:
Еңбек шарты:
Әлеуметтік пакет:
Мансаптық өсу:
Аймақтар қатысу