1ST

Компанияның рейтенгі:
Сайт: www.st1.kz
Қызмет саласы:
Қызмет көрсету: IT-компаниялар: әзірлеу және қызмет көрсету
Пікір жазу про 1ST
Пікірлер қызметкерлері туралы жұмыс беруші 1ST (0)
Мұнда әлі ешкім жазған. Сын-пікір жазыңыз бірінші!
Аймақтар қатысу